Agroforestery

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Agroforestry areas

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The establishment of rows of trees within large crop plots can be a vector of reciprocal benefits, including better evacuation of excess water in winter, or even shade limiting evapotranspiration and high heat during the winter. heatwave periods.