Agroforestry

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Planting trees or hedges on agricultural fields - a combination of forestry and agriculture

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Agroforestry offers a second income (energy or high grad woods or trees for food production) whereby the first investment could be very high. These additional plants increase the biodiversity, improve the humus formation, create a positive microclimate and reduce leaching of nutrients by the extensive root system. Deep laying nutrients can also be used. The working load increases due to planting, tree care and harvest of the wood.