Conversion to organic production

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Diverse crop rotation, legumes, no pesticides and mineral fertiliser use

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Organic production has positive effects on biodiversity, soil structure and water quality due to the diverse production system that includes legumes. No pesticides and less nutrients are washed into the ground/surface water (max. 2 Livestock units/ha). The GHG emissions per produced unit is mostly not improved due to the lower yields. After the conversion time, better market prices can be reached. Agricultural advice is recommended.