Extension of crop rotation

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Extension of the crop rotation makes the production more diverse and more resilient to climate change (> 3 crops)

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A wider crop rotation improves the soil quality through the different crops and their root exudates, nutrient needs and contribution to humus formation. This is positive for the diversity of soil organisms and in general for the biodiversity. Due to a good and diverse crop rotation, pesticides can be reduced. The soil structure is improved, which improves the water infiltration and storage in the soil. The work load may increase.