Viljavahelduse muutmine tagades pikema pinnakaetuse

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Kevad
Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Rõhuasetus talikultuuridel, lühem pinnakatteta periood, lisada suviseid või talviseid vahekulture v ristikut

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Suurem töökoormus, kuid vähem erosiooni, paranenud mulla süsiniku- ja toitainetevaru