Üleminek mahetootmisele

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi
Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Teatud meetmete rakendamine, mille eesmärk peaks olema jätkusuutlikkuse suurendamine

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Väiksem saak, kuid vähem sisendeid ja investeeringuvajadust