Külvikorra pikendamine

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi
Tuul / Torm
Sügis

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Erinevate sortide/kultuuride kasvatamine (4-5 kultuuri), mitte piirduda ühe tulukultuuriga

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Riskide hajutamine läbi külvikorra mitmekesistamise parandab mullaviljakust ja vähendab väetise- ja pestitsiidide vajadust