Uute liikide, parandatud sortide ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Kultuuride muutunud valik, sh lõunapoolsemate kultuuride kasvatamine

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Uued liigid, mis sobivad kasvatamiseks muutunud tingimustes; väiksemad hoolduskulud; kohalikul turul mitmekesisem toodang