Segaviljelus

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi
Põud
Suvi

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Segaviljade kasvatamine, nt. kaer/hernes, suvinisu/lina…

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Riskide maandamine, kuna erinevatel kultuuridel on erinev haavatavus; positiivne mullaelustikule.