Optimeerida kasvuregulaatorite ja -stimulaatorite kasutust

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Sügis
Üleujutus / Tugevad sajud
Suvi

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Ettevaatusabinõu, et säilitada optimaalne kasvufaas, parandada võrsumist ja tugevdada kõrt

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Ekstreemsed ilmastikunähtused sagenevad ja intensiivistuvad.