Viljavahelduse muutmine, et optimeerida koristuskonveierit

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis
Põud
Kevad

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Külvikordade uuendamine või parandamine, et see vastaks oodatavatele ilmastikutingimustele

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Koristusaegse soodsa ilmastiku ärakasutamiseks, et tagada sujuv protsess ja optimeerida ressursside kasutust