Külviaegade muutmine, et suurendada saake

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Kevad
Käre külm
Kevad

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Pikema kasvu ajaga sortide varasem külv, pidades silmas ka kevadiste öökülmade ohtu.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Pinnakatteta perioodi lühenemine, tootmiseeliste ärakasutamine, varakevadise niiskuse kasutamine