Külviaegade muutmine, et vältida kahjustajaid

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Kevad

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Lendavate putukkahjurite ja vektorhaiguste varasem levimine eeldab valmisolekut taimekaitse rakendamiseks.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Varasem taimekaitse rakendamine võib viia töötluste arvu suurendamiseni ja TKV jääkide kuhjumiseni; Võimalik ebasoodne mõju mittesihtorganismidele