2 crops harvested on the same plot in one year

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Spring
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals, legumes, oilseeds, vegetables

Meetme kirjeldus

Crops associated improve the yields, ex. cereal + legume as fodder

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Two crops associated in the same plot improve yields for fodder, improve the soil strcuture and the water content. At long term improve economic incomes.