Balance between 3 periods of sowing for the main crops

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals

Meetme kirjeldus

Diversification of the number of crops cultivated depending on the growing season

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

It could suppose better incomes for the farmer, low economic risk with a higher diversification based on the potential climate stress impacts at farm level. Better risk diversification. May need advisory for new crops. Mixt systems are more resilient to plagues and extreme weather events as drought and high temperatures