Crop rotation at plot level

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Spring
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals, legumes, oilseeds, vegetables

Meetme kirjeldus

New or enhanced rotations adapted to expected trends. Plot level: 3 -5 dif. crops (5 ys) incl: cereals, oilseeds, legumes

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Better water performance of soils enriched by long and diversified rotation. Reduces the need of inputs (fertilizers and phytosanitaires), then it's a better economic option. May need advisory for new crops.