Crops diversification at farm level (3-5 crops)

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Spring
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals, legumes, oilseeds, vegetables

Meetme kirjeldus

3-5 main crops at farm level during 1 year, avoid monoculture and decrease economic risks.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

It could suppose better incomes for the farmer, low economic risk with a higher diversification. Better risk diversification. May need advisory for new crops. Mixt systems are more resilient to plagues and extreme weather events as drought and high temperatures