Crops diversification > 5 crops at farm level

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Spring
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals, legumes, oilseeds, vegetables

Meetme kirjeldus

>5 main crops, contrasting climatic characteristics or/and complementary: annual or perennial, winter or spring…

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The most diversification, the best. It could suppose better incomes for the farmer, low economic risk with a higher diversification. Better risk diversification. May need advisory for new crops. Could suppose more difficulties to acess to new markets. Mixt systems are more resilient to plagues and extreme weather events as drought and high temperatures