Direct sowing

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Põud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Direct sowing under plant cover

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Direct sowing makes it possible not to disturb the soil and to intervene quickly. Furthermore, the technique of planting a crop directly in a plant cover without first having to work the soil can make it possible to ensure the emergence of the planted crop before the soil undergoes drying out.