Dodge strategies

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Varietal precocity or date of sowing

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A plant with a shorter or earlier cycle (varietal precocity and / or sowing date) will be less exposed to stress. This is typically the strategy chosen in cultivation with barley or winter peas as opposed to spring varieties, or in grain corn with a very early sowing date.