Generalised cover crops

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Põud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Systematise cover crops

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Systematic implementation of plant cover, both for long and short intercrops.