Soil fertility

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Strengthen soil fertility

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A large number of cultural practices can help strengthen soil fertility: return to the soil of crop residues, supply of PRO (organic residual products), or the establishment of intermediate crops. Start these discussions as a priority on plots with lower useful reserves.