Soil protection

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Implementation of cover crops

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Systematic establishment of plant cover in the case of long intercrops: the plant cover will provide protection against potential climatic aggressions.