Composting of organic material

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
All
Põud
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Composting organic material like straw, clover grass, manure before applying on the plots.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Compost supplies the soil life with food, which increases the humus content and therefore the storage of CO2. Organic material enables the soil to absorb more water from (heavy) rainfall and to store it longer in the soil during drought periods. Humus also stabilises the soil, decreases soil erosion and leaching of nutrients into the ground and surface water. Yields are stabilised over time. Composting creates more work load.