Covering of ridge plantings

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Ridge plantings

Meetme kirjeldus

Grass mulch is spread over the (potato) ridges before the plants break through the soil

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The mulching has positive effects on the soil and its organisms: It provides organic material and protects from too much heat and erosion and therefore improves the soil structure. The water infiltration rate and water storing capacity increase as well. Pesticides can be reduced due to the suppression effect on weeds.