Cultivation of new crops

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer
Põud
Summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Cultivation of new crops such as sunflowers or soy beans to adapt the crop cultivation to the changing conditions

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

New, adapted crops such as sunflowers, soy beans or camelina sativa increase the production possibilities / the crop rotation and may lead to new market opportunities. Heat tolerant crops (take the water demand into account!) can increase the yield stability.