Delayed creating of driving lanes

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Spring / Fall

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

The delayed creating of driving lanes reduces the risk of erosion especially in hilly regions

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The missing driving lanes in the beginning of the plant developement reduce the risk for soil erosion so the soil is kept on the field. At the same time, more rain water can be absorbed into the soil and the washing away of pesticides and nutrients can be avoided.