Establishment of hedges, plant strips

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
All
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Establishing hedges or permanent plant strips helps to avoid erosion by heavy rain fall/wind on hilly fields

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The hedges or permanent plant strips on hilly fields can reduce or stop soil erosion by heavy rainfall/wind, so the valuable topsoil stays on the field. Nutrients and pesticides won´t be washed into surface waters and the plants and hedges store CO2 and offer a habitat for flora and fauna. On plane fields, hedges can stop erosion by wind and create a good microclimate. Initial costs are necessary.