Farming cooperation

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Fodder/manure cooperation with animal farms that get forage plants in return for organic fertliser

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The arable crop farm can produce forage plants such as clover grass for an animal farm, which improve e.g. the soil structure, the soil life and the water infiltration into the soil of the arable farm. The animal farm, in return, delivers organic manure for the arable crops.