Horizontal cultivation

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Reducing the erosion risk by cultivation horizontally to the slope of the hill

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

By cultivating horizontally to the hill, soil erosion caused by heavy rainfall can be reduced. The tractor tracks and the plant rows cultivated horizontally to the hill reduce the running off of water so the topsoil is kept on the field. The water can infiltrate and avoids the running off of nutrients and pesticides.