Increase field capacity

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
All
Põud
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Increase machine capacity on farm to take advantage of dry spells during harvest and for any field work

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Positive effect on greenhouse gas emissions, air quality and biodiversity as fertilizers are brought out at the correct time to avoid unnecessary emissions and nitrate leaching. Positive effect on soil as soil compaction is reduced by avoiding wet weather conditions. The farmer can take advantage of good harvest conditions when weather becomes unpredictable.