Leaving crop residues on the field

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
All
Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

After the harvest, crop residues such as straw or stubble is left on the field and a shallow incorporation is conducted

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The crop residues on the field avoid bare soil after the harvest. This means that the risk for erosion, for drying out and for overheating is reduced. At the same time, the crop residues are the food for soil organisms which contribute to the formation of humus.