Mixed intercropping

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Production of different crops on one field, such as oat/peas, rye/peas, field beans/oat

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Different crops have different characteristics such as nutrient suitability, water demands, root growing, temperatures and vulnerability for pests and diseases. This diversity spreads the economic risk, improves the soil structure and the diversity of the soil organisms. Legumes can store nitrogen which can lead to a reduced need for mineral fertiliser.