Optimal nutrient supply

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

Optimised nutrient supply of the plants with main nutrients and micro nutrients

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Only optimally nourished plants are stable, healthy and are more resilient to the effects of climate change. An adapted fertilisation avoids leaching of nutrients into ground and surface water, which would affect flora and fauna negatively. GHG and ammonia emissions are reduced and soil organisms can profit from an optimal nutrient supply (including lime). This measure can help to reduce the amount of fertilisation.