Year round soil cover

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All crops

Meetme kirjeldus

A year-round soil cover by optimised crop rotation

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A year-round soil cover leads to an active soil life, a good soil structure, less nutrient leaching, increased CO2 storage, a higher biodiversity and to stable yields. For this, the crop rotation has to be adapted with e.g. under sowing, a balanced relationship between stalk-/leaf crops, winter/spring crops with catch crop cultivation between winter crops as well. Technical advice may be necessary.