Agrotehnoloogia kohandamine vastavalt kohalikele tingimustele

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis
Põud
Suvi

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Põllu tingimuste tundmaõppimine, üleminek täppisviljelusele

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Tüüplahenduste ja neist tingitud negatiivsete tagajärgede vältimine; Suur investeeringuvajadus