Haljasväetiskesad

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis
Käre külm
Talv

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Haljaskesad parandavad mullakvaliteeti ja paindlikkust, et oleks õigeaegselt võtta külvivalmis maa.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Tulevaste aastate kultuuride saagikuse ja kvaliteedi kasv võib korvata käesoleva hooaja kasumi puudumise