Aastaringne pinnakaetus

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis
Põud
Kevad

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Aastaringne taimkate mullapinnal (vahekultuurid, allakülvid, põhumultš vms)

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Posiitvne GHG ja mullaveele, sest muld ei jää paljaks ja süsinik ladestub taimedes; looduslikule mitmekesisusele hea, kuna luuakse elupaiku