Cover soil with straw or stubble to avoid bare soils in summer

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer
Põud
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

Leave the straw or stubble on the soil to avoid bare soil

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Favor CO2 retention. Improves soil structure, avoiding bare soil, water retention increases and evapotranspiration decrease. Decrease soil erosion (hydric and windy) protecting soil. The increase of organic matter in the soil favors biodiversity. Productions costs decrease saving time and needs of staff or labor hours.