Fallow lands sown

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
All seasons

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

To avoid bare soil sowing fallow lands in autumn, especially in high slope soils

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Sown fallowlands avoid erosion in bare soils by intense rainfall and floods. Then it's a positive measure for soils, biodiversity and GHG emissions, since it allows to keep organic carbon into the soils.