Fertilzers applied fractioned

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

Applied fertilizers in three times at least, depending on the crop needs and yields expected

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Fertilization adjustments trough the fractioned application (at least three times) allow to save fertilizers, decrease the losses by evapotranspiration and runoff, then the GHG emissions may decrease. Economically it may suppose savings, although there is a need of more time for these labors. The fertilizers application may be designed based on the expected weather, avoiding rainy periods