Hedges plantations

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

Hedges or trees planted in plots borders using native species.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

It increases CO2 retention. Hedgerows and trees in borders create a microclimate that reduces: hot/cold winds, soil runoff during rainy periods, frozen effects, etc. It allows a better soil structure & water retention. It increases the biodiversity including useful fauna to fight against plagues and pests. Investments are needed at short term and incentives in order to cover the economic losses of UAA. Technical assessment needed to use native species.