Implement soil winter cover crop between main crops

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Winter

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

Cover crops to avoid bare soil during winter (depending on rotations, vetch, oat, chicks)

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Catch crops minimize erosion, nitrate leaching and evapotranspiration. They promote the production of humus, improve soil water and soil biodiversity