Integrated pest management

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

To apply Integrated Pest Management (IPM) practices

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Can reduce (or make more effective) the treatments and other tasks on farm, and then redece GHG. It can avoid unnecessary treatments or at least a more efficient use of agrochemicals that favour biodiversity. Can reduce costs of treatments and farming inputs. Can entail less workload (or more efficiency). Technical assessment necessary