Maps and analysis of soils

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

Maps of soils with information on structure and soil nutrients to allow a fertilization adjusted to the soil needs.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Apply a plan of fertilization based on soils maps at plot level is very interesting in order to adjust the quantities and needs of fertilizars to the real needs of the crops. It may allow savings on fertilizers that may mean less GHG emissions, economic savingsand bertter soil confditions, eevn avoiding runoff losses. Technical assessment and farmers training are necessary.