Mutlifuntional margins

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

Borders with natural regeneration or grass7wildflower sown (native sps) minimum lenght: 3 m.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

It Increases CO2 retention. Create a microclimate that reduces: hot/cold winds, soil runoff during rainy periods, frozen effects, etc. Allow a better soil structure & water retention. Increase the biodiversity including useful fauna and pollinators (Maintenance may be done without herbicides). Investments are needed at short term and incentives to cover the economic losses of UAA. Technical assessment needed to use native species.