Organic agriculture

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

The yields in organic farming are more stable and the agronomic practices are more adapted to face climate change

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Organic farming is based on traditional varieties more adapted to climate change. Organic fertilizers allow better soils & better structure, so water retention increases and soil erosion decreases reducing vulnerability to droughts and intense rainfall. It increases considerably biodiversity. No use of chemicals fertilizers and pesticides means economic savings. Technical assessment and administration support is needed