Reduced tillage

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
All
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

Reduced tillage improves the soil structure then soils are more resilient to expected climate projections

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

More resilient soils and enhanced capacity for storing water and reducing leaching. Less emissions due to fuel consumption savings, better soil performance. Technically and socioeconomic, the measure is neutral in the midterm, but needs initial investements.