Terraces conservation

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Spring, autumn
Üleujutus / Tugevad sajud
All seasons

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
All arable crops

Meetme kirjeldus

Keep or promote terraces in farms with a high slope

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Terraces allows water infiltration (decreasing the slope) and improves soil structure. Then soil ersoion and runoff decreases. Soil biodiversity improves thanks to a better soil. The main inconvenient is the high cost and the difficults in mecanization, so there may be an incentive to promote this measure.