Limit the area sown by variety

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

For the main crop (s) of the farm, respect a threshold (number of ha) not to be exceeded

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

By limiting the area dedicated to a single variety, it is then possible to establish varieties whose agronomic skills will be complementary in a variable climatic context.